Urgentie

Vallen blijft een veelvoorkomend probleem.

Elke vier minuten komt er iemand die ouder is dan 65 op de spoedeisende hulp terecht ten gevolge van een val. Dagelijks overlijden ongeveer elf 65-plussers aan de consequenties van een valongeval. Mannen vallen minder vaak dan vrouwen, maar wel vaker met een dodelijke afloop. Geen prettige cijfers en het overkomt veel mensen helaas.

Met de toenemende vergrijzing betekent dit een enorme toename van zorgkosten de komende jaren. Maar belangrijker is nog de impact voor degene die valt en zijn of haar omgeving. Als iemand valt heeft dit bijvoorbeeld bijna altijd gevolgen voor het gevoel van veiligheid en het vertrouwen in het eigen lichaam. Door deze angst gaat iemand misschien minder naar buiten, waardoor de gezondheid op andere manieren in het geding komt en bovendien eenzaamheid op de loer ligt. Ook heeft een val soms impact op de mogelijkheid om zelfstandig thuis te wonen en is er hulp nodig. Vaak zijn er ook grote gevolgen voor de partner en/of de mantelzorger.