Zorgprofessionals, doe de valrisicotest!

Het Zorgprogramma Valpreventie komt op stoom. Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van initiatieven, en valconsulent Claire van Gaalen brengt het aanbod van de betrokken zorgprofessionals in kaart, om met alle partners een netwerk te vormen. Ook roept ze iedereen nadrukkelijk op om valrisico’s te signaleren. Heel eenvoudig, met twee simpele vragen uit de valrisicotest. Het effect is groot: mensen worden aan het denken gezet over het risico van vallen én mensen met een valrisico komen in beeld.

Kick-off

De kick-off van het project, op 6 juni, was een mooie gelegenheid voor alle zorgprofessionals om elkaar te leren kennen, mee te denken, en te luisteren naar ideeën, vertelt Claire. “Van huisarts tot ergotherapeut, van praktijkondersteuner tot apotheker en van gemeente tot opticien: alle professionals zijn nodig om samen een goed netwerk te vormen, om echt effect te hebben. Het is belangrijk dat professionals niet op hun eigen eilandje blijven. Als een behandeling stopt, kan een patiënt toch blijven vallen, omdat bijvoorbeeld de medicatie duizeligheid veroorzaakt. We hebben alle netwerkpartners heel hard nodig om een constructief project neer te zetten.”

Verbindende factor
Als eerste valconsulent in Nederland gaat ergotherapeut Claire het netwerk in kaart brengen en houden. Op die manier is straks voor iedereen helder met welke klachten iemand naar welke zorgprofessional kan worden doorverwezen. “Ik ben de verbindende factor binnen het netwerk. Belangrijk dat iedereen elkaar kent, weet wie wat doet. Bovendien fungeer ik als vraagbaak.”

Mini-symposium
Om die kennis met elkaar te delen en elkaar fysiek te kunnen ontmoeten, is er op 12 september een mini-symposium gepland. Natuurlijk kunnen zorgprofessionals ook in de tussentijd met vragen bij Claire terecht.

Op netvlies
Zorgcentrum Oog in Al heeft als eerste instantie in Nederland gekozen voor het inhuren van een valconsulent. Belangrijkste reden is om te zorgen dat het project niet verwatert, maar de aandacht houdt die het verdient. Claire: “Valprojecten zijn niet nieuw. Er wordt vaak flink in geïnvesteerd, maar na enige tijd verdwijnen ze weer. We willen zorgen dat bij dit project alle zorgverleners met korte lijntjes verbonden blijven, een project dat op het netvlies blijft staan!”

Stoeptegels
Inmiddels hebben studenten van de Hogeschool Utrecht ouderen in de wijk gevraagd naar hun ideeën over valpreventie. Daaruit bleek dat het valrisico niet echt leeft: mensen staan er niet bij stil. Verder werden er vooral toegankelijkheidsproblemen gemeld, zoals losliggende stoeptegels.

Twee valscreeningsvragen

Om de bewustwording over het valrisico te vergroten, vraagt Claire alle zorgprofessional elke patiënt twee valscreeningsvragen te stellen. “Zo nodig kan de POH vervolgens analyseren om welke risicofactoren – medicatie, beweging/balans, in en om huis, voeding of visus – het gaat en naar welke zorgprofessional de patiënt het beste kan worden doorverwezen.”